Histórie

Šampiňonáreň Topoľčianky bola založená v roku 1970. V roku 19901991 bola zrekonštruo­vaná, pričom bolo použité know-​how známe hlavne z pesto­vateľských závodov v Holand­sku. V roku 2013 bola kúpená spoločnosť Gardenia

Výrobný pro­gram tvo­ria tieto šampiňónové produkty:

  • sub­strát pre huby
  • čer­stvé šampiňóny v rôznom spotrebiteľskom balení
  • ster­il­i­zo­vané šampiňóny
  • sušené šampiňóny